Tham quan

Đăng ký tham quan trước

Đăng ký tham quan trước

Visitor Registration

(Đang cập nhật)

VIP Registration

(Đang cập nhật)

Group Visit Registration

(Đang cập nhật)

Thông tin hữu ích

Emperia

(Cập nhật sau)

Match Me

(Cập nhật sau)

Tìm kiếm công ty triển lãm

Tìm kiếm sản phẩm

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại. Vui lòng lựa chọn trang phục lịch sự. Những người mặc quần ngắn và/hoặc đeo dép lê và những người dưới 15 tuổi sẽ không được vào triển lãm. Ban Tổ chức có quyền từ chối khách tham quan mà không cần giải thích thêm.