Trang Chủ > Truyền thông > Bản tin điện tử

Bản tin điện tử

Bản tin điện tử #12

Bản tin điện tử #11

Bản tin điện tử #10

Bản tin điện tử #9

Bản tin

Bản tin #1

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại. Vui lòng lựa chọn trang phục lịch sự. Những người mặc quần ngắn và/hoặc đeo dép lê và những người dưới 15 tuổi sẽ không được vào triển lãm. Ban Tổ chức có quyền từ chối khách tham quan mà không cần giải thích thêm.