Hình ảnh triển lãm 2019

Nếu quý vị có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ban Tổ chức: Reed Tradex Vietnam

Tel : +84 28 6287 3355

Email : metalexvietnam@reedtradex.vn

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại. Vui lòng lựa chọn trang phục lịch sự. Những người mặc quần ngắn và/hoặc đeo dép lê và những người dưới 15 tuổi sẽ không được vào triển lãm. Ban Tổ chức có quyền từ chối khách tham quan mà không cần giải thích thêm.