Press

Thông tin báo chí

Bản tin điện tử

Thông tin báo chí (2019)

Góc cơ khí

Để biết thêm thông tin và hợp tác truyền thông, vui lòng liên hệ:

Ms. Phạm Thùy Dung (June)

T. +84 286 287 3355

M. +84 973 861 995 

E. dung.pham@reedtradex.vn

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại.