Hội thảo

Webinar

Công nghệ tiên tiến và nhà máy thông minh cho công nghiệp 4.0

10:30 – 11:30, Ngày 24 tháng 10

Ông Dương Ngọc Sinh

Senior Sales Engineer

Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam

Bà Phạm Quỳnh Như

Sales Engineer

Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại.