Hình ảnh triển lãm 2019

Nếu quý vị có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ban Tổ chức: Reed Tradex Vietnam

Tel : +84 28 6287 3355

Email : metalexvietnam@reedtradex.co.th

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại.