Về Triển Lãm

Trang Chủ > Về Triển Lãm

Thông tin triển lãm

Triển lãm trước

Video triển lãm

Triển lãm đồng địa điểm

Nếu quý vị có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ban Tổ chức: Reed Tradex Vietnam

Tel : +84 28 6287 3355

Email : metalexvietnam@reedtradex.co.th

Lưu ý quan trọng

Triển lãm "METALEX Vietnam" chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại.