Sơ Lược Về Triển Lãm

...

Chỉ những nhà sản xuất mạnh dạn đổi mới mới có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh và vượt qua tháchg…

Dành Cho Đơn Vị Triển Lãm

...

METALEX Vietnam 2017 là nơi dành cho những nhà cung cấp công nghệ như quý vị để gặp gỡ khách mua…

Dành Cho Khách Tham Quan

...

Giúp tối đa hóa cơ hội kinh doanh từ nhu cầu gia công kim loại đang liên tục gia tăng...

Bảo trợ trang điện tử:

Hoạt động đặc biệt

robotArm
drone
komaTaisen
showinshow

Hội Thảo

robotArm
drone
highlighted technology

Lịch Sự kiện

Triển Lãm đồng địa điểm

  • ICSV
  • EA

Một phần của

Đối tác trong nước

Lưu ý quan trọng

“METALEX Vietnam” chỉ dành riêng cho khách tham quan thương mại. Khách tham quan nên ăn mặc lịch sự. Những ai mặc quần soóc và/hoặc đi dép và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào khu vực triển lãm. Ban tổ chức có quyền từ chối mọi khách tham quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.

Bản tin#3

Thư mời

Bản tin điện tử mới nhất

Air Compressor Supporter

Báo cáo Triển lãm

Facebook